برگزاری مانور اطفاء حریق ويژه پرسنل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز،از سوی واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست(HSE) شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز،‌ مانور اطفا حریق در ورودی شهرک فناوری برگزار شد. این مانور با هدف ارتقاء سطح آمادگی، آشنایی در هنگام وقوع آتش سوزی به پرسنل انتظامات و فنی و تاسیسات و مخازن  آب شهرک صورت گرفت.

همچنین در این مانور کارشناس سازمان آتش نشانی در خصوص انواع آتش سوزی‌ها، شناسایی انواع خاموش کننده ها، طریقه خاموش کردن آتش و حفظ ایمنی فرد خاموش کننده آموزش های لازم را ارائه داد.


کیانی مدیر HSE شرکت خدماتی گفت: در طول سال، مانورهای اطفاء حریق و امداد نجات ، طی چند مرحله در شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز برنامه ریزی و اجرا می شود تا واکنش کارکنان و نقاط ضعف و قوت واحد های مختلف در هنگام وقوع حادثه ارزیابی و اصلاح شود.

اطفا حریق در شهرک صنعتی بزرگ شیرازاطفا حریق در شهرک صنعتی بزرگ شیرازاطفا حریق در شهرک صنعتی بزرگ شیرازاطفا حریق در شهرک صنعتی بزرگ شیرازاطفا حریق در شهرک صنعتی بزرگ شیرازاطفا حریق در شهرک صنعتی بزرگ شیرازاطفا حریق در شهرک صنعتی بزرگ شیرازاطفا حریق در شهرک صنعتی بزرگ شیراز