نشست تعاملی هیئت مدیره شرکت خدماتی با رئیس پلیس راه شیراز -فسا با حضور جانشین پلیس راه استان فارس / تقدیر از جانشین پلیس راه استان فارس و رئیس پلیس راه شیراز -فسا جهت همکاری در رفع مشکلات ترافیکی شهرک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز،نشست تعاملی هیئت مدیره شرکت خدماتی با رئیس پلیس راه شیراز -فسا جناب سرهنگ پهلوان و با حضور جانشین پلیس راه استان فارس،جناب سرهنگ همایون پور،مهندس استکی مدیر دولتی شهرک در دفتر مدیریت شهرک برگزار گردید.

مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز ضمن تشکر و قدردانی ویژه  تقدیر از  پلیس راه استان فارس و پلیس راه شیراز -فسا جهت همکاری در رفع مشکلات ترافیکی شهرک به ویژه بستن دور برگردان میدان دام تاکید داشت: ما جهت بهبود امنیت در شهرک نیاز به استقرار یک ایستگاه پلیس در شهرک داریم تا بتوانیم با توجه به سال جهش تولید در راستای  ایجاد و حفظ امنیت در شهرک به طور روزافزونی به سوی پیشگیری از جرم قدم برداریم.
حامد رضا زردشت افزود: 

رئیس هیئت مدیره شرکت خدماتی گفت: با بستن دور برگردان میدان دام جان و مال خیلی از انسانها که وارد شهرک صنعتی بزرگ شیراز می شوند را نجات داده شده است.

حیدری افزود: در این شهرک از نظر علایم رانندگی با استاندارد ها فاصله داریم  از مسئولین خواستاریم  جهت کارشناسی ایمنی جاده دسترس و بلوار های شهرک با ما همکاری های لازم را داشته باشیم تا بتوانیم علائم ایمنی و تابلوهای راهنمایی و رانندگی را در شهرک پیاده سازی کنیم.
استکی مدیر دولتی شهرک در ادامه گفت:  از شرکت خدماتی که واقعا با پیگیری های مجدانه و متمرکز  که رضایت صنعتگران را در پی دارد در بسته شدن دور برگردان میدان دام تقدیر و تشکر ویژه داریم و خرسندیم که بزرگترین قطب تولیدی جنوب کشور در خدمت سرهنگ پهلوان هستیم، پلیس راه از خود مردم وملت است و همیشه همراه صنعتگران بوده است.
جانشین پلیس راه استان فارس گفت: مبحث ایمنی در حوزه ترافیک همه مولفه ایمنی را تحت شعاع می دهد، در سال جهش تولید اولین اصل نیاز حفظ سرمایه است،وقتی می بینیم این سرمایه ها در بحث ترافیک  از بین می رود باید هرکاری  از دستمان  بر می آید با افتخار برای صنعتگران انجام داد.
 همایون پور افزود: در خصوص کارشناس  ایمنی جاده وبلوارهای شهرک با توجه به نقص های زیادی دارد در خدمت شما هستیم و کمک خواهیم کرد و در خصوص ایستگاه در شهرک با توجه به مقدورات به حوزه استحفاظی خیلی سخت استولی به صورت تعاملی در خدمت صنعتگران هستیم.
رئیس پلیس شیراز-فسا گفت: بحث تردد به شهرک صنعتی بزرگ شیراز در دو جنبه کوتاه مدت و بلند مدت توجه کرد، در بلند مدت با توجه به زیر ساخت نامتناسب نیاز به عریض تر شدن داردکه با توجه به اختصاصی بودن جاده دسترس تمایل هزینه با بهره بردار است و در کوتاه مدت با تعامل پیش رو با حضور پلیس در ساعات پیک تردد را پوشش دهیم و حضور داشته باشیم.
سرهنگ پهلوان افزود: ما آمادگی داریم  همکاری های لازم را با مدیریت شهرک صنعتی داشته باشیم،شهرک صنعتی  پتانسیل خوبی در ایجاد زیر ساخت  را دارد و با همکاری صنعتگران می توان به صورت تعاملی مشکل ترافیکی و امنیتی شهرک را برطرف نماییم.
 در پایان جلسه  تقدیر از جانشین  پلیس راه استان فارس و رئیس پلیس راه شیراز -فسا جهت همکاری در رفع مشکلات ترافیکی شهرک توسط هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز صورت گرفت.

نشست تعاملی هیئت مدیره شرکت خدماتی با رئیس پلیس راه شیراز -فسا با حضور جانشین پلیس راه استان فارس / تقدیر از جانشین پلیس راه استان فارس و رئیس پلیس راه شیراز -فسا جهت همکاری در رفع مشکلات ترافیکی شهرکنشست تعاملی هیئت مدیره شرکت خدماتی با رئیس پلیس راه شیراز -فسا با حضور جانشین پلیس راه استان فارس / تقدیر از جانشین پلیس راه استان فارس و رئیس پلیس راه شیراز -فسا جهت همکاری در رفع مشکلات ترافیکی شهرکنشست تعاملی هیئت مدیره شرکت خدماتی با رئیس پلیس راه شیراز -فسا با حضور جانشین پلیس راه استان فارس / تقدیر از جانشین پلیس راه استان فارس و رئیس پلیس راه شیراز -فسا جهت همکاری در رفع مشکلات ترافیکی شهرکنشست تعاملی هیئت مدیره شرکت خدماتی با رئیس پلیس راه شیراز -فسا با حضور جانشین پلیس راه استان فارس / تقدیر از جانشین پلیس راه استان فارس و رئیس پلیس راه شیراز -فسا جهت همکاری در رفع مشکلات ترافیکی شهرکنشست تعاملی هیئت مدیره شرکت خدماتی با رئیس پلیس راه شیراز -فسا با حضور جانشین پلیس راه استان فارس / تقدیر از جانشین پلیس راه استان فارس و رئیس پلیس راه شیراز -فسا جهت همکاری در رفع مشکلات ترافیکی شهرکنشست تعاملی هیئت مدیره شرکت خدماتی با رئیس پلیس راه شیراز -فسا با حضور جانشین پلیس راه استان فارس / تقدیر از جانشین پلیس راه استان فارس و رئیس پلیس راه شیراز -فسا جهت همکاری در رفع مشکلات ترافیکی شهرکنشست تعاملی هیئت مدیره شرکت خدماتی با رئیس پلیس راه شیراز -فسا با حضور جانشین پلیس راه استان فارس / تقدیر از جانشین پلیس راه استان فارس و رئیس پلیس راه شیراز -فسا جهت همکاری در رفع مشکلات ترافیکی شهرکنشست تعاملی هیئت مدیره شرکت خدماتی با رئیس پلیس راه شیراز -فسا با حضور جانشین پلیس راه استان فارس / تقدیر از جانشین پلیس راه استان فارس و رئیس پلیس راه شیراز -فسا جهت همکاری در رفع مشکلات ترافیکی شهرکنشست تعاملی هیئت مدیره شرکت خدماتی با رئیس پلیس راه شیراز -فسا با حضور جانشین پلیس راه استان فارس / تقدیر از جانشین پلیس راه استان فارس و رئیس پلیس راه شیراز -فسا جهت همکاری در رفع مشکلات ترافیکی شهرک