بازنده ی بزرگ اقتصادی کرونا نباشیم ! عمده مشکلات جامعه از آنجا آغاز می شود که آرمان ها را کنار می گذاریم و امیال را جایگزین می کنیم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز  محسن ابراهیمی، عضو هیأت مدیره شهرک صنعتی بزرگ شیراز در بیست سوم شهریورماه 99 یاداشتی در صفحه اول خبر جنوب با توجه به وضعیت کرونا در جامعه به ویژه تاثیر ان در اقتصاد و صنعت نوشت:
نبض اقتصاد ایران با وجود روزهای کرونایی گرفته شد و اثر آن بر اقتصاد نفتی - غیرنفتی و خدمات بسیار چشمگیر بوده است
.
بیشترین انقباض در بخش خدمات در گروه (سایر خدمات عمومی ،اجتماعی و شخصی رخ داده است .
قربانی دوم کرونا  عمده و خرده فروشی ، هتل و رستوران ها همگی قربانی کرونا شده اند؛
متاسفانه موج دوم کرونا میتواند فشار سنگینی بر اقتصاد و سایر بخشهای اجتماعی و سیاسی کشور وارد کند و عبور از این چالشها تنها با یک برنامه مدون حمایتی گسترده ممکن خواهد بود.

در موج دوم شیوع کرونا باید بشدت باهوش تر و محتاط تر بود چرا که از سویی ظرفیتهای نظام درمان به مراتب کمتر است و منابع عمومی برای حمایت از مردم نیز پائین تر خواهد بود و در کنار آن اگر نتوان این موج را کنترل کرد امکان مواجه شدن با دشواریهای پیچیده تر اقتصادی و سیاسی وجود خواهد داشت.

در این بین امکان برقراری محدودیت در مرزها و توقف فراینده صادرات و واردات را نیز نمیتوان فراموش کرد.
در این بحران ، حمایتهای موردی و غیرکار شناسی باید جای خود را به برنامه حمایتی منسجم و سنجیده بدهد . از این رو می بایست به جای مداخله موردی در بازار ها به قصد اصلاح ، یک سیاستگزاری کلان برای مدیریت مشکلات اقتصاد در شرایط فعلی را در دستور کار قرار داد.

چرا که هر تصمیم غلط به عدم اطمینان منجر میشود و همین موضوع میتواند به هرج و مرج کنترل ناپذیری کمک کند؛

و در آخر به این نقطه مشترک میرسیم که پیگیری آرمان ها خوب است یا خیر؟!

ما باید آرمانها را دنبال کنیم معتقدم بخش قابل توجهی از مشکلات جامعه آنجا آغاز می شود که آرمان ها را کنار می گذاریم و امیال را جایگزین میکنیم ؛وقتی امیال در اولویت باشد میگوئیم در همه شرایط منیّت باشد بدون توجه به آنکه به اقتضای آن شرایط نیازمند چه تخصص هایی هستیم!


صنعتگران باید با ایجاد فضای تعاملی و همدلی و با ارائه طرح ها و پیشنهادهای سازنده کارها را به پیش ببرند و اقتصاد را از این بحران نجات دهند ،زیرا ما باید با رشد فزاینده وارد بازارهای جهانی شویم و امید اینکه با برنامه های همه جانبه ، مدون و تخصصی به دنبال رفع این مشکل باشیم ؛چرا که ما نباید به کرونا ببازیم .