معرفی کارفرمایان و کارگران نخبه در حوزه های علمی ،فرهنگی و هنری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، پیرو نامه شماره 99/77394  در راستای لزوم شناسایی و تکریم  مفاخر و مشاهیر ایران و حمایت از نخبگان علمی و فرهنگی و هنری کشور و همچنین تکریم از پیشکسوتان و بهره گیری از توان و ظرفیت آنان،از همه کارفرمایان دعوت به عمل می آید  نسبت به شناسایی  و معرفی کارگران نخبه  در حوزه های علمی ،فرهنگی و هنری  از قبیل پژوهش ،نگارش مقاله و کتاب معتبر علمی،قران،شعر،داستان،موسیقی، نقاشی، صنایع دستی و ... فعال می باشند. طبق جدول ذیل حداکثر تا تاریخ 99/7/25  به واحد روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز ارسال فرمایید.

آدرس: شهرک صنعتی بزرگ شیراز حد فاصل میدان اول و دوم ،ساختمان مدیریت شهرک

شماره فکس: 07137744575                     شماره تماس 07137742280 داخلی 110            شماره همراه: 09171509516