بازدید از درمانگاه شهرک صنعتی بزرگ شیراز / مشخص شدن وضعیت درمانگاه شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز بازدید از درمانگاه شهرک صنعتی بزرگ شیراز با حضور مهندس استکی مدیر دولتی شهرک صنعتی و مهندس زردشت مدیرعامل شرکت خدماتی جهت بررسی و پیگیری مشکلات پیش رو صورت گرفت.

زردشت مدیرعامل شرکت خدماتی گفت: شرکت خدماتی جهت راه اندازی هر چه زودتر درمانگاه با توجه به نیاز مبرم صنعتگران از هر کمکی دریغ نخواهد کرد و همکاری های لازم را در بحث خدمات خواهد داشت.

استکی مدیر دولتی شهرک گفت: جلسات متعددی جهت راه اندازی درمانگاه شهرک گرفته شده و در شرکت شهرک های  صنعتی فارس پیگیر راه اندازی هر چه سریعتر درمانگاه هستیم.

در این بازدید دکتر پارسی عضو هیات امنای درمانگاه شبانه روزی ضمن تقدیر و تشکر از حضور مدیران توضیحاتی در روال  فعالیت های انجام شده عنوان داشتند:همه اعضای این درمانگاه برای خدمت و خادمی صنعتگران حضور داشته و این درمانگاه به  همت بسیجیان گروه جهادی سپاه ناحیه بقیه(عج) حوزه بسیج کارگری شهرک صنعتی در سال 1398 در قالب شرکت تعاونی خدمات درمانی مزین به نام شهدای کارگری شهرک صنعتی بزرگ شیراز به ثبت رسیده است که  با همکاری ، نماینده محترم ولی فقیه در استان فارس ، استانداری محترم ، اداره تعاون ، شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس،شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز و  دانشگاه علوم پزشکی شیراز موفق به  قراداد تاسیس  و موافقت اصولی  صادر گردیده است.

دکتر پارسی در مورد زمان راه اندازی درمانگاه اعلام نمود: پس از رفع نواقص فنی ، دکوراسیون و چیدمان تجهیزات آماده به کار وبهره برداری می باشیم این درمانگاه بصورت شبانه روزی بوده ودر مرحله اول بخش های پزشک اسکرین فوریتها ، پزشک خانواده، فوریتهای پزشکی (تزریقات ، نوارقلب ، احیای قلبی و ریوی ، سوچر) پزشک متخصص ، مامایی ، آزمایشگاه تشخیصی طبی و نیز دارای داروخانه می باشد. 

عضو هیات امنا درمانگاه  در اخر افزود : در خصوص تکمیل کردن تجهیزات درمانگاه تاکید داشت: از مدیران محترم، صنعتگران دست یاری و مشارکت را در این کارخیر داریم و هیات امنای درمانگاه شبانه روزی شهدای کارگری درنظر دارند ، مدیران صنعتگر محترمی که در امر تکمیل تجهیزات درمانگاه بصورت اهدایی و یا مشارکت یاری نمایند نگاه ویژه ای در امر کلیه خدمات درمانی را برای مجموعه آنان خواهند داشت. تا دراین ثواب دنیوی و اخروی شرکت نماییم.
مدیران محترم می توانند باهماهنگی دفترشهرک صنعتی و شرکت خدماتی از درمانگاه بازدید بعمل آورند.