توزیع ماسک رایگان در ورودی شهرک صنعتی بزرگ شیراز به مناسبت هفته بسیج

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز،  هزار عدد ماسک رایگان به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج با همکاری شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز ،حوزه مقاومت بسیج کارگری امام حسن(ع) ناحیه بقیه الله و پایگاه مقاومت شهید اسکندری شهرک صنعتی بزرگ شیراز در خروجی شهرک بین صنعتگران و کارکنان شهرک صنعتی توزیع شد.

 فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارگری امام حسن مجتبی(ع) شهرک صنعتی در حاشیه توزیع ماسک رایگان ضمن تبریک هفته بسیج افزود: هدف از این طرح فرهنگ سازی و اهمیت استفاده از ماسک بین صنعتگران و کارکنان شهرک در هنگام تردد در خروجی شهرک و پیشگیری از انتقال ویروس منحوس کرونا می‌باشد.

جواد امیری اظهار داشت: بسیج در همه عرصه ها جهادی وارد عمل شده و در کنار سایر ارگان‌ها خدمات ارزشمند و ارزنده ای را ارایه داده است.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم صنعتگران وکارکنان شهرک صنعتی بزرگ شیراز که با رعایت پروتکل های بهداشتی نقش بسیار مهمی در قطع زنجیره انتقال بیماری دارند، همچنان با رعایت توصیه های بهداشتی و خودمراقبتی تا مهار این ویروس خطرناک ما را یاری کنند.

گرامیداشت هفته بسیج در شهرک صنعتی بزرگ شیرازگرامیداشت هفته بسیج در شهرک صنعتی بزرگ شیرازگرامیداشت هفته بسیج در شهرک صنعتی بزرگ شیرازگرامیداشت هفته بسیج در شهرک صنعتی بزرگ شیرازگرامیداشت هفته بسیج در شهرک صنعتی بزرگ شیرازگرامیداشت هفته بسیج در شهرک صنعتی بزرگ شیرازحسین کشتکار روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیرازحسین کشتکار روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیرازحسین کشتکار روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز