بازدید و پیگیری هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز از معابر شهرک صنعتی بزرگ شیراز در روز بارانی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، محسن ابراهیمی و هومن دانیالی اعضای هیات مدیره شهرک صنعتی بزرگ شیراز ضمن نظارت از تیم اجرایی شرکت خدماتی شهرک از معابر شهرک که خطر آبگرفتگی همواره در آن‌ها وجود دارد بازدید به عمل آوردند.
نائب رئیس هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز گفت : با توجه به تجربه سیل نوروز سال 98 تیم بحران شهرک پس از آن جهت پیشگیری از سیلاب به شهرک صنعتی فعالیت خود را ادامه داد و مشکلات پیش رو در هنگام سیلاب و آب گرفتی بررسی و مکتوب به شرکت شهرک ها ارسال نمود. 

هومن دانیالی افزود : با توجه به فاز بندی شهرک صنعتی بزرگ شیراز و سرکشی های تیم بحران و انتظامات شهرک با نظارت هیئت مدیره جهت جلوگیری از ابگرفتگی،تیم اجرایی شرکت خدماتی شهرک امروز مکان های که آب گرفتگی صورت گرفته بود را با تجهیزات لازم بازگشایی نمودند و با توجه به گزارش های صنعتگران تک تک مسیرهای گزارش شده بررسی بازگشایی صورت گرفت. 
وی افزود: یکی از مهمترین موانع که باعث آب گرفتگی جوی های آب شده است، پر کردن جوی ها جهت عملیات ساختمانی واحدها در شهرک می باشد که به صورت غیر قانونی انجام شده است.
دانیالی افزود : میدان سوم و پنجم با توجه به زیر ساخت و نداشتن شیب لازم و خروجی باریک، آب گرفتگی صورت گرفته بود که مربوط به وظایف شرکت شهرک ها می شود که چندین بار پیگیری از سوی شرکت خدماتی انجام شده، ولی اقدامی از سوی شرکت شهرک ها صورت نگرفت. 
وی افزود :رصد نقاط آب گرفتگی در شهرک صورت گرفته و پیگیر این موضوع با شرکت شهرک ها خواهیم بود. 

عضو هیئت مدیره شرکت خدماتی گفت :  متاسفانه کماکان شاهد مشکلات عدیده ای هستیم که نه تنها امروز بلکه سال‌های گذشته موجب نارضایتی صنعتگران شده است. 
 محسن ابراهیمی افزود : گذشته از شیب نامناسب ،مشکلات زیرساختی موجود ، ضرورت رسیدگی بیشتر به نقاط حساس شهرک و همچنین اقداماتی با تجهیزات مرتبط جهت رفع مشکلات آبگرفتگی معابر شکل و در دستور کار قرار گرفت. 
وی افزود: موردی که از همه چشمگیر تر و به این شیوه حاضر غیر عقلانی می باشد ، پر کردن آب راه های کنار و روبروی واحدهای صنعتی است؛ در صورتیکه با نظارت شرکت خدماتی و تمهیدات ، همچنین برنامه ریزی کلان تر  و گسترده تر شرکت شهرکهای صنعتی و با راهکارهای ساده (ایجاد پل یا جلوگیری از ایجاد چنین پلهایی و به هرحال چاره جویی به بهترین طرق ممکن)میتوان جلوی مشکلات بعدی را به مراتب سد کرد!

ابراهیمی ادامه داد  : امید می رود به جای  گذشتن از صورت مسئله همه باهم ، به یاری عزیزان صنعتگر روزبه روز در جهت بهبود اموربطور جهادی  پیش برویم .

ابگرفتگی شهرک صنعتی بزرگ شیرازابگرفتگی شهرک صنعتی بزرگ شیرازابگرفتگی شهرک صنعتی بزرگ شیرازابگرفتگی شهرک صنعتی بزرگ شیرازابگرفتگی شهرک صنعتی بزرگ شیرازابگرفتگی شهرک صنعتی بزرگ شیرازابگرفتگی شهرک صنعتی بزرگ شیرازابگرفتگی شهرک صنعتی بزرگ شیراز