بازدید میدانی و بررسی مشکلات آبگرفتگی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز با خضور نماینده شرکت شهرک های صنعتی فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز با توجه به بارندگی مورخ 16 اذرماه و بازدید های صورت گرفته جلسه ای جهت رفع مشکلات آبگرفتگی با حضور نماینده محترم شرکت شهرک ها و مدیران واحد های مرتبط شرکت خدماتی برگزار گردید.

مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز گفت: بازدید میدانی  با حضور نماینده شرکت شهرک ها در شهرک صنعتی از نقاط بحرانی شهرک از جمله میدان سوم،پنجم،فاز 5 شهرک و قسمت های کارگاهی صورت گرفت.


حامد رضا زردشت افزود:ضمن شناسایی و لیست برداری،مشکلات مشاهده شده در مورد آبگرفتگی در شهرک ،
مشکلات زیر ساختی که رفع آن بر عهده شرکت شهرکها می باشد ، در جلسه مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و تصمیمات ذیل اتخاذ گردد.


استکی نماینده شرکت شهرک های صنعتی گفت: با توجه به مشکلات پیش رو جهت رفع مشکلات در کنار شرکت خدماتی هستیم و پیگیری های لازم را انجام خواهیم داد.

صورتجلسه بررسی مشکلات آبگرفتگی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز به شرح زیر صورت گرفت:

مقرر گردید جداولی که توسط پیمانکار شرکت شهرکها ( لکه گیری های آسفالت) فازهای 2 و 3 و 4  پر شده با پیگیری اقای مهندس استکی در صورت موافقت  شرکت شهرکها کار انجام شود.

2.مقرر گردید کانال کوشش شمالی نبش میدان سوم و خیابان صادرات شمالی ( نبش 302) نسبت به اجرای تخلیه آب به کانال توسط شرکت شهرکها با پیگیری آقای مهندس استکی و توسط شرکت شهرکها صورت پذیرد.

3.مقرر گردید مسیر خروج آب روبروی میدان 3 (خدماتی کوشش) و خروج آب  میدان سوم به کوشش جنوبی و خروج  میدان سوم با پیگیری آقای مهندس استکی توسط شرکت شهرکها رفع عیب گردد.

4.مقرر گردید نشست آسفالت میدان سوم و پنجم که در بارش ها  باعث جمع شدن آب می گردد با پیگیری آقای مهندس استکی  توسط شرکت شهرکها رفع عیب گردد.

5.مقرر گردید  نشست آسفالت پل های سازندگی- نوآوران- کارگر جنوبی که  باعث جمع شدن آب میگردد  با پیگیری آقای مهندس استکی توسط شرکت شهرکها رفع عیب گردد.

6.مقرر گردید لیست نواقص جداول خیابانها توسط شرکت خدماتی تهیه و جهت تکمیل تحویل آقای مهندس  استکی گردد تا از طریق شرکت شهرکها اجرا گردد.

7.مقرر گردید با توجه به مشکلات کانال مرز شهرک و هدایت سیلاب کانال های کوشش،   آقای مهندس استکی ازمدیر عامل محترم شرکت شهرکها  آقای مهندس فتوحی و  تیم فنی شهرکهای صنعتی دعوت و در اسرع وقت بازدید میدانی صورت و موضوع لای روبی کانالها تعیین تکلیف گردد.

حاضرین در جلسه:

آقای حامدرضا زردشت. آقای جواد امیرحکمتی.آقای محمود رنجبر.آقای عباس تابنده.آقای رحیم حسینی.آقای محمدرضا استکی.آقای حسین کشتکار

پیگیری ابگرفتگی در شهرکاستکی مدیر شهرک صنعتی شیراز