بازدید هیئت مدیره شرکت خدماتی از بخش های مختلف تاسیساتی و زیر بنایی شهرک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، در ادامه بازدیدهای هیئت مدیره، محسن ابراهیمی و هومن دانیالی، اعضای هیات مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز این بار از بخشهای مختلف تاسیساتی و زیر بنایی شهرک همچون مدول یک و دو تصفیه خانه ، ایستگاه پمپاژ فاضلاب، مخازن آب، خیابان ها و معابر و منهول های فاضلاب در شهرک و نیز واحد انتظامات ، ورودی شهرک و جاده دسترس بازدید نمودند.  


در این بازدید ضمن گفتگو با نیرو های متخصص هر بخش و شنیدن گزارش مدیران بخشهای مختلف، دستوراتی جهت بهبود وضعیت موجود و اصلاح فرآیندهای دارای نقص توسط دانیالی و ابراهیمی صادر گردید.


بازدید از مدول یک و دو تصفیه خانه شهرک صنعتی بزرگ شیراز

.

.


بازدید از ورودی و جاده دسترس شهرک صنعتی بزرگ شیراز

.

.

.

بازدید از انتظامات شهرک صنعتی بزرگ شیراز

بازدید از محل جمع آوری تخلیه بازمانده های ساخت وساز واحد های مستقر در شهرک

بازدید از مخازن آب شهرک صنعتی بزرگ شیراز

بازدید از ایستگاه فاضلاب شهرک صنعتی بزرگ شیراز

.

بازدید ازدرب 2 ( اسلاملو)  انتظامات شهرک صنعتی بزرگ شیراز

.

بازدید از خیابان ها و معابر و منهول های فاضلاب در شهرک

.