برگزاری مزایده تابلوهای تبلیغاتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، مزایده تابلوهای تبلیغاتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز در روز سه شنبه 5 اسفندماه 99 با حضور اعضای کمسیون مزایده تابلوهای شهرک صنعتی بزرگ شیراز و صنعتگران متقاضی برگزار گردید و شرکت های لیبل ارکا، کارتن سبحان، کارتن نمای فارس، روزبان سازه، گروه تولیدی دارکوب، حافظ کارتن، بسته بندی منصور،عرفان صنعت، برنا فوم کوشا، ابراز تراشه پارس،  برندگان نهایی تابلوها A شهرک صنعتی بزرگ شیراز شدند و شرکت های تشک زرین، تشک بالینو، کتکار، پرشین درب جنوب، لیبل ارکا، اسمارت لیزر، تیوان کارتن برندگان نهایی تابلوهای B شدند. همچنین شرکت های پارسین گستر جنوب، روزبان سازه برنده نهایی از تابلوهای  C  و روزبان سازه از برندگان نهایی  از تابلوهای D شد. 

به اطلاع برندگان نهایی تابلوها می رساند از روز شنبه 9 اسفند ماه می توانند با مراجعه به واحد بایگانی شرکت خدماتی جهت قرارد تابلو ها مراجعه نمایند.

مزایده تابلو های شهرک صنعتی بزرگ شیراز اسفند ماه99مزایده تابلو های شهرک صنعتی بزرگ شیراز اسفند ماه99