آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم)

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز به اطلاع کلیه اعضاء و صاحبان سهام شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز(سهامی خاص) به شماره ثبت 41666 و شناسه ملی 14004833454 می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ( نوبت دوم) روز 99/12/26 راس ساعت 10 صبح درمحل سالن کنفرانس شهرک فناوری شیراز به آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شیراز- میدان دوم- ساختمان شهرک فناوری-کدپستی :7158194851 تشکیل می گردد. لذا از کلیه صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها یا وکیل سهامداران دعوت بعمل می آید.

دستور جلسه:

  1. اخذ تصمیم در خصوص تصویب بودجه مالی سال1400 شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز
  2. تصویب ترازنامه مالی و صورتهای مالی سال 98
  3. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل (موسسه حسابرسی)

دعوت کننده : هیئت مدیره