فایل آیین نامه و بودجه پیشنهادی سال 1400 شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، فایل بودجه 1400 جهت مشاهده صنعتگران در تاریخ  8 تیرماه 1400 جهت مجمع 3 شهریور 1400بروز رسانی شد و در سایت قرار داده شده است:

دانلود بودجه 1400 شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز