اطلاعیه قطعی برق در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

سلام خدمت صنعتگران محترم 

بدینوسیله به اطلاع می رساند پیرو برگزاری جلسات متعدد با نماینده شهرک در خصوص کنترل بار شبکه و تصمیم گیری انجام شده با توجه به بروز حادثه در شبکه تولید و کاهش سقف تعیین شده از فردا 24 مردادماه 1400 لغایت 26 مردادماه 1400 از ساعت 14:30 لغایت 16:30 برق مناطق ذیل قطع خواهد شد. 

همچنین در صورتی که از طرف مدیریت شبکه ایران سهمیه ابلاغ نگردد و نیاز به اعمال خاموشی نباشد به اطلاع صنعتگران خواهد رسید 

1 -مشترکین واقع در شهرک صنعتی بزرگ شیراز
 
2-مشترکین واقع در منطقه ویژه اقتصادی 
3-مشترکین واقع در شهرک صنعتی ملوسجان بیضا
4-مشترکین واقع در منطقه صنعتی زرقان 
5-مشترکین واقع در شهرک صنعتی فتح آباد مرودشت 
6-مشترکین واقع در شهرک صنعتی سروستان