بررسی و بازدید میدانی از وضعیت آسفالت شهرک صنعتی بزرگ شیراز

 به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز،با توجه به نشست صنعتگران با دکتر نجابت نماینده مجلس و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس و اهمیت ترمیم آسفالت شهرکت صنعتی بزرگ شیراز با حضورمدیر شهرک و کارشناسان و پیمانکاران ، وضعیت آسفالت و روند عملیات ترمیم و لکه گیری آسفالت بلوار ها و خیابان های شهرک صنعتی بزرگ شیراز بازدید میدانی و بررسی قرار گرفت.لازم به ذکر است لکه گیری آسفالت ها در شهرک شروع شده است.