دانلود فایل اساسنامه شرکت خدماتی و اساسنامه پیشنهادی از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران

 به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز،با توجه به آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت خدماتی  با دستور جلسه تصویب اساسنامه جدیدو تغییر در اساسنامه شرکت خدماتی ، فایل اساسنامه شرکت خدماتی و همچنین فایل اساسنامه پیشنهادی از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران جهت مشاهده و بررسی صنعتگران در زیر بارگذاری شده است ،صنعتگران محترم می توانند فایل PDF اسانامه را با کلیک بر روی لینک زیر دانلود نمایند.

دانلود اساسنامه شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

دانلود  اساسنامه پیشنهادی از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران