اطلاعیه قطعی گاز چهارشنبه 31 فروردین 1401

به استحضار می رساند بعلت انجام عملیات توسعه شبکه گازرسانی  از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 31 فروردین ماه 1401 بمدت 6 ساعت جریان گاز ضلع غربی خیابان سازندگی و فرعی های منشعب از آن و همچنین ضلع شرقی  خیابان کار پژوه قطع خواهد بود.

در ضمن شماره تلفن 194 امداد گاز  بصورت 24 ساعته پاسخگوی صنعتگران محترم می باشد.

روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز