کشف دو انشعاب دیگر آب غیرمجاز و یک نصب مجدد انشعاب آب غیرمجاز در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

 

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز طی کنتور خوانی و بررسی میدانی عوامل اتفاقات و امور مشترکین آب شهرک صنعتی بزرگ شیراز دو مورد انشعاب آب غیر مجاز و یک مورد نصب مجدد کشف و  قطع  و توسط کلانتری 40 سلطان آباد و انتظامات شهرک صنعتی بزرگ شیراز صورتجلسه گردید.

 

استکی مدیر شهرک صنعتی بزرگ شیراز در این باره گفت: با توجه به کمبود و بحران آب در شهرک صنعتی بزرگ شیراز، به شدت با  انشعابات غیرمجاز برخورد و از طریق واحد حقوقی شرکت شهرک های صنعتی استان فارس به صورت کیفری پیگیری خواهد شد.