طرح پاکسازی و امحا دیوار نویسی در سطح شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز طرح پاک سازی  و امحا دیوار نویسی در راستای زیبا سازی  شهرک صنعتی بزرگ شیراز که باعث بهم ریختگی چهره شهرک شده بود انجام گرفت. 

معاون اجرایی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز در این باره گفت:  دیوار نویسی ها که موجب برهم زدن هارمونی شهرک و تشویش فکری صنعتگران بوده و جلوه شهرک را زشت می کند، از اهم برنامه های خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیرازاست. 

امیرحکمتی افزود: به دستور مدیریت شهرک در جهت پاکسازی و زیباسازی در بلوار و خیابان های اصلی با کمک کارکنان زیر مجموعه در دستور کار قرار گرفت و تمامی دیوار نویسی ها در  بلوار اصلی که توسط افراد خاطی و بعضا خارج از مجموعه  مستقر در شهرک نوشته شده بود، طی بازدید میدانی،توسط عوامل زیر مجموعه خدماتی شهرک پاکسازی  انجام و تذکرات لازم به افراد خاطی داده شد،

وی افزود: این اقدام در راستای زیباسازی معابر سطح شهرک  در دست اجرا قرار گرفته و همچنان تداوم خواهد داشت و از صنعتگران محترم خواهشمندیم در صورت مشاهده دیوار نویسی با انتظامات به شماره 09177903795 و اطلاعات شبانه روزی شهرک 37742280 تماس حاصل فرمایید و خدمتگزاران خود را یاری فرمائید.