بازدید از سه شرکت رهاورد پیام ستاره فارس، دیرگداز مهر ایرانیان و پیشرو یارانه

به گزارش روابط عمومی شهرک صنعتی بزرگ شیراز ،همجون هفته های گذشته دیدارهای چهره به چهره و در راستای بررسی میدانی باهدف رفع مسایل و مشکلات واحدهای صنعتی ، مهندس هاشمی مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس با همراهی رییس سازمان بسیج مهندسین صنعت سپاه فجر فارس و معاون اجرایی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز از واحدهای صنعتی رهاورد پیام ستاره فارس تولیدکننده کارتن ، دیرگداز مهر آریان تولید کننده فراوده های نسوز ، شرکت پیشرو یارانه  ۱۲۲ تولید کننده صنایع الکترونیک که این واحد به دلیل مشکلات تعطیل شده ،بازدید و درگفتگو با درگفتگو با مدیران این واحدها به بررسی مشکلات پرداختند.
ديدارهاي چهره به چهره مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس با صنعتگران و سرمايه گذاران شهرك صنعتي بزرگ شيراز بصورت مستمر برگزارخواهدشد.
صنعتگران متقاضي ديدار با مدير عامل شركت شهرك هاي صنعتي فارس مي توانند درخواست هاي خود را با عنوان مشكل به دفتر مديريت شهرك صنعتي بزرگ شيراز تحويل دهند.

تصاویری از بازدید از شرکت رهاورد پیام ستاره فارس

بازدید از شرکت دیرگداز مهر آریان تولید کننده فراوده های نسوز

بازدید از شرکت پیشرو رایانه