اطلاعیه امها برگ خروج های شهرک صنعتی بزرگ شیراز تا پایان سال 1399

به اطلاع صنعتگران محترم می رساند:

با توجه به اینکه این شرکت قصد دارد، برگ خروج های باطله از تاریخ یکم آبان ماه 1398 تا پایان سال 1399 را امحاء نماید، از صنعتگرانی که نسبت به این موضوع تقاضای بررسی یا اعتراضی دارند، خواهشمندیم تقاضای کتبی خود را از تاریخ 16 آبان الی 30 آبان ماه 1401 به واحد اطلاعات شهرک(شبانه روزی) به آدرس حدفاصل میدان اول و دوم شهرک صنعتی بزرگ شیراز، دفتر مدیریت اعلام نمایند.

بدیهی است از تاریخ فوق به بعد هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نمی شود.

امحا برگ خروج