آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت اول)

به اطلاع کلیه اعضاء و صاحبان سهام شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز(سهامی خاص) به شماره ثبت 41666 و شناسه ملی 14004833454 می رساند که جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ( نوبت اول) روز سه شنبه  15 /09/1401 (15آذر ماه 1401) راس ساعت 9 صبح در محل سالن کنفرانس شهرک فناوری شیراز به آدرس : شهرک صنعتی بزرگ شیراز- میدان دوم- ساختمان شهرک فناوری-کدپستی :7158194851 تشکیل می گردد.لذا از کلیه اعضا و صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها یا وکیل سهامداران دعوت بعمل می آید.

دستور جلسه:

1-تصویب آیین نامه مالی  اداری و استخدامی                        2-تعیین ضوابط و شیوه نامه نصب تابلو در شهرک صنعتی

3-تصویب صورت های مالی منتهی به سال 1399 اسفند 1398متعاقبا قرائت گزارش بازرس قانونی وحسابرسی مستقل سال مزبور

     4-تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس  منتخب سال 1401

5-تعیین شیوه محاسبه مطالبات معوق و تکلیف حساب  فی مابین شرکت خدماتی ، شرکت  شهرک های صنعتی فارس و موسسه پیشتازان عمران شهرک صنعتی بزرگ شیراز

6- قدرالسهم شارژ،آب بها و فاضلاب بها و محاسبه جریمه            

7- شیوه محاسبه جرائم و تخلفات سدمعبر،نصب تابلو غیرمجاز،عدم نصب کنتور آب

8-بررسی دستورالعمل محاسبه حق شارژ،آب بها و فاضلاب بها ارسالی از شرکت  شهرک های صنعتی ایران

9-تعیین شیوه محاسبه حق شارژ و آب بها و فاضلاب بها شهرک فناوری و مرکز  آموزش فنی حرفه ای شهرک

10-تفویض اختیار حسابرس و بازرس  سال 1399 به حسابرس منتخب سال مزبور

11-اصلاح بندهای 22 و 30 اساسنامه شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

                                                                                         رئیس هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز

                                                                                                                                        محمد رضا نعمتی