بازدید میدانی از نقاط حساس کانال های اطاف شهرک با حضور مدیرعامل شرکت خدماتی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز با توجه به فرارسیدن نیمه دوم فصل پاییز و و احتمال بارش باران و. بازدید میدانی با حضور مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز برگزار گردید.

بازدید میدانی از نقاط بحرانی و حساس کانال های اطراف شهرک، میدان وضعیت کانکس انتظامات میدان ششم، مخازن اب شهرک و.. صورت گرفت و با توجه به بارندگی های پیشرو لایروبی کانال ها به سرعت انجام خواهد شد.


بازدید مهندس باصری از شهرک صنعتی بزرگ شیراز