فراخوان نیاز سنجی دوره های آموزشی

جهت ارتقاء سطح علمی و مهارت شغلی پرسنل زیر مجموعه آن شرکت ، لیست دوره های آموزشی مورد نیاز خود را تا تاریخ 17/02/1403 به معاونت صنایع کوچک استان فارس اعلام نمایید.


مدیران محترم واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی استان فارس
به اطلاع می رساند : جهت ارتقاء سطح علمی و مهارت شغلی پرسنل زیر مجموعه آن شرکت ، لیست دوره های آموزشی مورد نیاز خود را تا تاریخ 17/02/1403 به معاونت صنایع کوچک استان فارس اعلام نمایید.
(جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس 07132333199 داخلی 507 سرکار خانم صفاروی تماس حاصل فرمایید.)