اطلاعیه قطعی برق در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

✅طبق توافق وزارت نیرو با وزارت صنعت به منظور از جلوگیری از گذر پیک مدیریت مصرف(قطعی برق) به مدت 24 ساعت در هفته برای هر واحد صنعتی از *شنبه مورخ 12 خرداد ماه تا 31 شهریور ماه* بر اساس جدول زیر اعمال خواهد شد.


🔰جدول زمان بندی مدیریت بار شهرکهای صنعتی منطبق با دستورالعمل ابلاغی👇