جلسه بررسی و پیگیری مدیریت مصرف بار (قطعی برق)در شهرک صنعتی بزرگ شیراز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، طی هماهنگی مدیرعامل شرکت خدماتی جلسه ای با حضور مدیران توزیع برق منطقه ۷ و تعدادی از صنعتگران در دفتر مدیریت شهرک برگزار گردید. در خصوص مدیریت مصرف بار (قطعی برق) ،مشکلاتی که ۲۴ ساعت خاموشی در هر روز برای صنعتگران صورت می گیرد ،توسط مدیریت شرکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز و صنعتگران تشریح شد و شرکت توزیع برق ضمن پیگیری مشکلات واحدهای صنعتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، حدالامکان نسبت به مدیریت ناترازی انرژی وبرق در شهرک صنعتی کمتر از ۲۴ ساعت اقدام نماید.