لیست شرکتها

تراشکاری ماهان صنعت
زمینه فعالیت: کارگاهی-صنفی تولیدی

محصولات : تراشکاری

mahansanat.shirazip.com
شرکت ایمن پاراه
زمینه فعالیت: کارگاهی-صنفی تولیدی

محصولات : عایق نوین ،چسب های ساختمانی افزودنی بتن

pychem.shirazip.com
پارس افزار دنا
زمینه فعالیت: کارگاهی-صنفی تولیدی

محصولات : تراشکاری

parsafzardena.shirazip.com
حبیب جمشیدیان طهرانی
زمینه فعالیت: کارگاهی-صنفی تولیدی

محصولات :

2798.shirazip.com
مصنوعات فلزی نوین صنعت
زمینه فعالیت: کارگاهی-صنفی تولیدی

محصولات : جوشکاری

novinsanat.shirazip.com
مهندس نوآوران صنعت آوند راد
زمینه فعالیت: کارگاهی-صنفی تولیدی

محصولات : قطعات بزرگ و کوچک و نوار نقاله

avandrad.shirazip.com
شیرآلات یزدان پرست(آلنزو)
زمینه فعالیت: کارگاهی-صنفی تولیدی

محصولات : شیرآلات ساختمانی(مستاجر)

alenzo.shirazip.com
شرکت پرشین ام دی اف
زمینه فعالیت: کارگاهی-صنفی تولیدی

محصولات :

persianmdf.shirazip.com
شرکت هامین وسپار مهام
زمینه فعالیت: کارگاهی-صنفی تولیدی

محصولات : پخش دارو و واکسن

maham.shirazip.com
صنایع MDF پدیده
زمینه فعالیت: کارگاهی-صنفی تولیدی

محصولات : صنایع ام دی اف

MDFpadide.shirazip.com
جوشکاری هاشمی
زمینه فعالیت: کارگاهی-صنفی تولیدی

محصولات : جوشکاری

joshkarihashmi.shirazip.com
گروه صنعتی منتصری
زمینه فعالیت: کارگاهی-صنفی تولیدی

محصولات : آهنگری

parstower.shirazip.com
تکنوژنراتور
زمینه فعالیت: کارگاهی-صنفی تولیدی

محصولات : سیم پیچی ژنراتور و الکتروموتور

technogenerator.shirazip.com
نوآوران علیزاده
زمینه فعالیت: کارگاهی-صنفی تولیدی

محصولات : پلاستیک

noavarancoo.shirazip.com
رحیم خواجویی نژاد(وحید خلیفه وکالت)
زمینه فعالیت: کارگاهی-صنفی تولیدی

محصولات :

khalife.shirazip.com