لیست شرکتها

شرکت ورا صنعت

زمینه فعالیت: برق و الکترونیک

محصولات : انواع الكترومگنت (اهنرباي الكتريكي), فلزياب الكترومغناطيسي

varasanat.shirazip.com

شرکت صنایع کابلهای تخصصی

زمینه فعالیت: برق و الکترونیک

محصولات : سيم وكابل برق

catcable.shirazip.com

شرکت پیشتاز تابلو

زمینه فعالیت: برق و الکترونیک

محصولات : تابلو برق، سینی کابل

pishtazztablo.shirazip.com

درب و پنجره صبری پور

زمینه فعالیت: برق و الکترونیک

محصولات : درب و پنجره

anbarsabripour.shirazip.com

شرکت پگاه تابلو

زمینه فعالیت: برق و الکترونیک

محصولات : تابلو برق

pegah.shirazip.com

بازرگانی ایوبی

زمینه فعالیت: برق و الکترونیک

محصولات :

ayubico.shirazip.com

شرکت فاتح صنعت کیمیا

زمینه فعالیت: برق و الکترونیک

محصولات : انواع مبدل هاي حرارتي

fatehsanat.shirazip.com

شرکت امید تابلو

زمینه فعالیت: برق و الکترونیک

محصولات : توليد و مونتاژ انواع تابلو برق صنعتي

omidtablo.shirazip.com

دفتر فنی خدماتی پارس

زمینه فعالیت: برق و الکترونیک

محصولات : لوله کشی گاز

fanipars.shirazip.com

سعید امیدی

زمینه فعالیت: برق و الکترونیک

محصولات :

3771.shirazip.com

شرکت سیم و کابل دراک ایرانیان

زمینه فعالیت: برق و الکترونیک

محصولات : تولید سیم و کابل

derak.shirazip.com

شرکت زرین پمپ توانا

زمینه فعالیت: برق و الکترونیک

محصولات : الکترو پمپ برقی

companyspt.shirazip.com

فنی و مهندسی کارت اعتبار فارس

زمینه فعالیت: برق و الکترونیک

محصولات : تجهیزات مخابراتی

telecomtender.shirazip.com

تیمور ایزدی

زمینه فعالیت: برق و الکترونیک

محصولات :

1235.shirazip.com

الکترو دماوند

زمینه فعالیت: برق و الکترونیک

محصولات : فروش لوازم برق صنعتی و مونتاژ تابلو برق صنعتی

damavandelc.shirazip.com