لیست شرکتها

فراز افزار فارس

زمینه فعالیت: کارگاهی-تولیدی-فلزی

محصولات : تراشکاری

frazafzar.shirazip.com

شیشه رضایی

زمینه فعالیت: کارگاهی-تولیدی-فلزی

محصولات : انبار شیشه

shishehreza.shirazip.com

واحد تولیدی تک پاک صنعت جنوب

زمینه فعالیت: کارگاهی-تولیدی-فلزی

محصولات : محصولات خودرویی و مواد غذایی اسکاج

tpsg.shirazip.com