لیست شرکتها

شرکت صنایع غذایی مینو فارس
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : خوراك اماده دام, مشتقات خرما, شربت غليظ نوشابه- پفک

minoofars.shirazip.com
کارگاه بوجاری مجرد
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : بوجاری بذر و...

boujarimojarad.shirazip.com
تعاونی تجارت سرایان راه پیشرفت
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : سردخانه نگهداری میوه و مواد غذایی

Tejaratsarayan.shirazip.com
حلوا پزی عمادی
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : حلوا و کیک

halvaemadi.shirazip.com
شرکت بهنود ستاره فارس
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : تولید همبرگر و کباب

behnoodsetareh.shirazip.com
صنایع غذایی چایمید
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : قند حبه و نبات

chaimid.shirazip.com
شرکت پرتو باران آسیا
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : پاستا, مكمل غذائي انسان, نوشابه هاي غيرالكلي واب معدني, آب آشاميدني با مواد افزودني (اسانس ,ويتامين وغيره)

partobaran.shirazip.com
بازرگانی حفاری فرد
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : انواع کلوچه بسته بندی میوه

hafarifardco.shirazip.com
شرکت صنایع غذایی و بسته بندی گلمیس
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : دم نوش گياهي

golmis.shirazip.com
شرکت صنایع غذایی هدیه مزرعه
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : پاك كردن وبسته بندي حبوبات

broccoli.shirazip.com
شرکت داروسازی حکیم طب زرین
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات :

hakimteb.shirazip.com
شرکت سبزی پاک فارس
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : درجه بندي وبسته بندي سبزيجات

sabzipak.shirazip.com
شرکت فرآورده های گیاهی غذائی مائده گستر فارس
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : بسته بندي حبوبات و غلات

golafshan.shirazip.com
بازرگانی ارشادی
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : بسته بندي خشكبار, درجه بندي وبسته بندي ميوه جات وسبزيجات

bazarganiershadi.shirazip.com
گروه تولیدی به فا
زمینه فعالیت: غذایی

محصولات : غذای اماده و نیمه اماده

befa.shirazip.com