لیست شرکتها

شرکت کابین گستر پارس
زمینه فعالیت: فلزی

محصولات : انواع کابينت فلزي

cabingostar.shirazip.com
صنایع فلزی قادر
زمینه فعالیت: فلزی

محصولات : انواع مخازن فلزي

ghadermetal.shirazip.com
سوله سازی زارع
زمینه فعالیت: فلزی

محصولات : سازه هاي فلزي

sulesazizare.shirazip.com
الکترو شبکه جنوب
زمینه فعالیت: فلزی

محصولات : قطعات فلزي شبكه برق

elctro.shirazip.com
شرکت مبلمان اداری و خانگی سروش
زمینه فعالیت: فلزی

محصولات : ساير عمليات صنعتي روي فلزات

soroush.shirazip.com
صنایع فلزی برهان
زمینه فعالیت: فلزی

محصولات : مبلمان شهری

borhan.shirazip.com
شرکت بهستان پخش
زمینه فعالیت: فلزی

محصولات : تختهاي بيمارستاني

behestan.shirazip.com
تولید قطعات دستگاه حفاری آب گل آور
زمینه فعالیت: فلزی

محصولات : قطعات ماشين آلات حفاري

golavar.shirazip.com
آرین الکترونیک خاموشی
زمینه فعالیت: فلزی

محصولات : تولید لامپ های led

amiran.shirazip.com
صنایع چوب دارکوب
زمینه فعالیت: فلزی

محصولات : انواع قالب فلزي

darkoobco.shirazip.com
شرکت نیسارسازه عمران
زمینه فعالیت: فلزی

محصولات : ايستگاه تقليل فشارگاز

neisarsaze.shirazip.com
انبارهای شرکت لجستیک کالابران انتخاب
زمینه فعالیت: فلزی

محصولات :

kalabaran.shirazip.com
شرکت داده گستران دنا
زمینه فعالیت: فلزی

محصولات : تولید تجهیزات مصرفی پزشکی

dgdena.shirazip.com
شرکت پیشرو گامان صنایع زاگرس
زمینه فعالیت: فلزی

محصولات : انواع قالب فلزي

peshrogaman.shirazip.com
شرکت تک محوری
زمینه فعالیت: فلزی

محصولات : قطعات ماشين آلات ساختماني

takmehvari.shirazip.com